Vivary Saddles

VIVARY Service

Op deze pagina vindt u de volgende hoofdstukken en onderwerpen.

  • 1. Klassieke wijze van zadel passen en afleveren.
  • 2. Aanvullende diensten zoals schriftelijke vastlegging beoordeling paard, ruiter, foto‚s, opmeten rug en schoft paard en maken templates.
  • 3. Gratis ervaringsdeskundige.
  • 4. Gratis pasgarantie.
  • 5. Verlenging pasgarantie.
  • 6. Kopen met minimaal risico.
  • 7. Huur testzadel.
  • 8. Terugkoop garantie.

Klassieke wijze

Als u ons om advies vraagt over een zadel, zadel- of rugprobleem of ons vraagt voor de aankoop van een nieuw zadel zullen wij het zadel beoordelen, passen en afleveren volgens de klassieke werkwijze.

Als u contact met ons opneemt zal de zadelmaker of zadelpasser u een groot aantal vragen stellen. Vragen welke een antwoord moeten geven over welk probleem er is en hoe wij dit evt. zouden kunnen oplossen. Wat u wilt, welke eisen u stelt aan het zadel, wat is uw budget, naar welk type of model zadel gaat uw belangstelling uit, op welke zadels heb u de laatste tijd gereden.

Hij zal u vragen stellen over uw paard, zijn goede en minder goede eigenschappen, waar het paard gestald is, enz., enz. Afhankelijk van de antwoorden zal de zadelmaker beoordelen hoe, waar, onder welke voorwaarden en wanneer wij u kunnen helpen.

Hij zal hiervoor een schriftelijk prijsopgave maken met de leverings- en betalingsvoorwaarden en zal een dag afspreken voor een evt. stal bezoek. Tijdens dit stal bezoek zal de zadelmaker het paard beoordelen, evt. het oude zadel bekijken. Indien nodig zal hij vragen dat u het paard rijdt.

Hierna zal hij u een mondeling advies geven, hij geeft aan hoe hij denkt dat het probleem het beste opgelost kan worden, welk zadel u moet kiezen enz.

Deze informatie moet u in staat stellen om te beoordelen wat u moet doen, wat het beste voor u en uw paard is en of u een vervolgopdracht geeft zoals het passen van een nieuw zadel of veranderingen aan uw bestaande zadel.

Geen koopverplichting.

Als u er niet uit komt en geen beslissing neemt mag u de zadelmaker- passer gewoon naar huis sturen. Er is geen koop verplichting. De voorrijdkosten, beoordeling zadel en paard en advies zijn een aparte overeenkomst en hebben niets met de aankoop van een zadel te maken.

GRATIS passen, pas maken of aanpassen en GEEN voorrijd- en advieskosten. Bij de aankoop van een Vivary zadel boven de € 1000,- worden er geen voorrijd-, controle-, advies- en aanpaskosten berekend.

Als u een VIVARY zadel met een aankoopwaarde van meer dan € 1000,- koopt dan zullen de in rekening gebrachte voorrijdkosten ed. terug betaald worden of worden ze gezien als een aanbetaling van het nieuw aan te schaffen zadel.

De beslissing, koop VIVARY zadel

Als u voornemens bent een VIVARY zadel aan te schaffen zal de zadelmaker een aantal zadels passen.

Na het passen volgt er weer een advies van de zadelmaker en zal hij met u het kosten plaatje bespreken en vastleggen.. Daarna zal hij het zadel van uw keus aanpassen, pas maken voor uw paard of een maatzadel laten maken. Als er een passend zadel beschikbaar is zal u gevraagd worden hierop een testrit te maken.

Daarna beslist u of u het zadel koopt. Inruil van uw oude zadel is bespreekbaar.

Aanvullende diensten

U kan de zadelmaker ook vragen of hij de onderzoeksresultaten, zijn adviezen en de evt. gemaakte templates ed. op schrift zet en ze aan u beschikbaar stelt zodat ze als uw exclusief eigendom gezien kunnen worden.

Deze gegevens kunt u bewaren om te zien of uw paard tijdens zijn trainingen verandert in bouw en bespiering, mogelijk wilt u deze gebruiken voor een nieuw maatzadel, een aanpassing van een zadel of als bewijs bij een conflict.

Aan deze extra aanvullende diensten zijn kosten verbonden. Deze zullen wij voor aanvang van de werkzaamheden met u bespreken en vastleggen.

Als deze soort werkzaamheden op eigen initiatief van de zadelmaker gedaan worden zullen er geen extra kosten in rekening gebracht worden.

Gegevens zijn dan wel ons eigendom en kunnen o.m. gebruikt worden voor het aanpassen van het zadel of maken van het maatzadel.

Gratis ervaringsdeskundige

Als je aan 10 man wat vraagt over een paard of over een zadel zal je 20 verschillende meningen krijgen. Ook onze adviezen behoren tot één van deze 20 meningen.

Er is echter een groot verschil: onze adviezen zijn gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring en kennis als zadelmaker, zadelpasser en zadelontwerper.

Meer dan 30 jaar ervaring als exploitant van meerder ruitersportwinkels.

En 40 jaar ervaring als paarden eigenaar, stal eigenaar en ruiter.

Als ervaringsdeskundige kunnen wij u en uw paard helpen met tips en advies zodat u samen met uw paard meer rijplezier kan hebben, beter zal gaan presteren en dat de kosten beheersbaar blijven.

Wij kunnen u uitleggen wat zin en onzin is.

GRATIS !!!!!!

Als u een VIVARY zadel koopt zijn deze extra service en de adviezen geheel gratis.

Ook na de aanschaf van het zadel. Ontdek de toegevoegd waarde van onze jarenlange ervaring.

Gratis pasgarantie

Een zadel kopen met minimaal risico dankzij de BESTFIT PAS GARANTIE*.

In de verkoopadviesprijs van het VIVARY zadel zit een gratis 2 jaar durende pas garantie.

Dat wil zeggen dat de zadelverkoper of zadelpasser welke het Vivary zadel bij u aflevert en het zadel heeft gepast en of heeft aangepast u de onvoorwaardelijke garantie geeft dat het zadel past en gedurende 2 jaar na de afleveringsdatum op het zelfde paard zal passen en zal blijven passen. Als om welke reden dan ook het zadel niet meer zou passen of dat er andere pas problemen zijn dat hij het zadel op zijn kosten weer passend zal maken.

Zadel wordt gedurende 2 jaar gratis gecontroleerd en aangepast.

Zonder extra kosten zal hij u bijstaan als er andere deskundigen zijn welke aan of opmerkingen hebben over het zadel, de ligging of passing ervan.

Als één van uw deskundigen van oordeel is dat er een rug of ander probleem is en dat dit veroorzaakt wordt door het zadel, zijn passing of ligging dan zal de zadelmaker- passer zonder berekening van extra kosten eenmaal het zadel aanpassen of veranderen volgens de aanwijzingen van uw deskundige.

De enigste kosten die u hebt zijn de voorrijdkosten.

Deze kosten worden niet berekend als er sprake is van nalatigheid, ondeskundigheid of grove schuld van de zadelmaker- passer of een technisch gebrek in het zadel.

*vraag naar de voorwaarden.