Vivary Saddles

VIVARY Cookies en Disclaimer

 

Cookies

Bij uw bezoek aan vivaryzadels.nl sturen wij een of meer "cookies" – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van vivaryzadels.nl niet goed functioneren als u cookies weigert.

Disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de website die bereikbaar is via de URL http://www.vivaryzadels.nl, hierna te noemen "Vivary zadels".

Hoewel wij constante zorg en aandacht besteden aan de informatie die op "Vivary zadels" is geplaatst, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig en/of juist is op het moment waarop de bezoeker hiervan kennis neemt of dat deze informatie na verloop van tijd nog steeds volledig en/of juist is. Wij trachten deze informatie te behandelen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

De informatie op "Vivary zadels" wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van "Vivary zadels".

De bezoeker kan ons helpen fouten te verbeteren door een mail te sturen met op en aanmerkingen naar info@vivaryzadels.nl.

Het is de bezoeker van "Vivary zadels" uitdrukkelijk niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze werken en/of van deze informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van "Vivary zadels" of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.

Indien de eigenaar van en website bezwaar maakt tegen het feit dat via "Vivary zadels" een link is opgenomen naar zijn website, zullen wij met de eigenaar van de andere website in overleg treden en desgewenst de betreffende link(s) verwijderen.